„Cookie-urile” sunt fișiere mici de date, incluzând litere și numere, stocate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când accesează site-ul, oferind posibilitatea de recuperare a informațiilor cu privire la utilizator sau utilizatorul inregistrat având în vedere că acestea identifică site-urile/paginile utilizate de dispozitivul acestuia sau acesteia. www.naeve.ro are dreptul (însă nu și obligația) de a instala diverse cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului sau utilizatorului inregistrat.

www.naeve.ro utilizează două tipuri de cookie-uri – „temporare” (care sunt șterse din dispozitivul utilizatorului sau utilizatorului inregistrat atunci când utilizatorul sau utilizatorul inregistrat închide browser-ul Internet) și „permanente” (care sunt păstrate în dispozitivul utilizatorului sau utilizatorului inregistrat până ce acesta le șterge). Cookie-urile permanente pot fi eliminate de către utilizator urmând instrucțiunile browser-ului Internet utilizat.

Site-ul poate plasa, de asemenea, cookie-uri ale terților, pentru ca terții să facă publicitate unor bunuri și servicii care pot fi de interes pentru utilizator la momentul vizitei sale pe site sau în aplicație, și pe alte web site-uri vizitate de acesta sau aceasta. www.naeve.ro nu are acces la sau control asupra utilizării acestor cookie-uri ale terților. Aceste cookie-uri ale terților nu colectează informații precum nume, adrese de email, alte informații privind contracte sau alte date cu caracter personal care ar putea oferi oportunitatea unui terț de a identifica clienții și de a intra în contact cu aceștia.

Cookie-urile sunt utilizate de către www.naeve.ro și pentru a păstra informații și a primi acces la informații salvate în dispozitivul utilizatorului sau utilizatorului inregistrat pentru a: asigura accesul normal și calitativ al utilizatorului sau utilizatorului inregistrat la servicii; urmări și preveni crearea mai multor conturi (respectiv înregistrarea și utilizarea mai multor conturi de către aceeași persoană) și acțiunile răuvoitoare din partea clienților; ajusta site-ul pentru a asigura afișarea sau ascunderea automată a diferitelor elemente ale site-ului în conformitate cu preferințele și setările clientului;

Cookie-urile utilizate de către www.naeve.ro nu păstrează date cu caracter personal cu privire la client, ci urmăresc doar identificarea resurselor utilizate de către browser-ul clientului.

Clientul are dreptul, în orice moment, de a bloca accesul la și/sau a șterge informațiile salvate pe browser, utilizând setările corespunzătoare pentru browser-ul pe care acesta sau aceasta îl utilizează.

Blocarea accesului la și/sau ștergerea de cookie-uri de către utilizator pot duce la (i) imposibilitatea totală sau parțială a clientului de a utiliza site-ul; (ii) modificarea sau eliminarea preferințelor selectate anterior de către utilizator pe site (iii) înrăutățirea considerabilă a calității serviciilor oferite. www.naeve.ro nu își asumă responsabilitatea și nu este răspunzător pentru asemenea consecințe.

Utilizatorul are dreptul în orice moment de a primi informații de la www.naeve.ro privind datele păstrate în dispozitivul acestuia/acesteia prin trimiterea unei întrebări către www.naeve.ro la următoarea adresă de email: hello@naeve.ro

Dacă doriți să aflați mai multe informații cu privire la cookie-uri și utilizarea acestora, puteți accesa site-ul oficial al Uniunii Europene privind cookie-uri la:http://ec.europa.eu/cookies/index_en.html